Ladies European Tour to have record no. of tourneys, prize purse